Ekološke činjenice koje niste znali


Ekološke činjenice koje niste znaliEkologija je česta tema o kojoj se mnogo govori sa akcentom na teme poput održivosti resursa, globalnog zagrijavanja, otpada i slično. Međutim, kada čujemo neke činjenice sa konkretnim brojkama, često ostanemo iznenađeni.

U nastavku predstavljamo nekoliko činjenica koje govore o utjecaju naših svakodnevnih aktivnosti na prirodu:

 1. Prosječna osoba svaki dan napravi 1,8 kg smeća. Ako bismo pomnožili ovaj broj sa brojem stanovnika na planeti, dobili bismo veliki broj koji bi pokazao nemaran pristup ljudi prema planeti.
 1. Jedan prosječan autobus može zamijeniti 40 automobila. To znači da bi 40 ljudi koji bi prestali voziti lični automobile stali u jedan autobus, što govori o tome koliko bi se smanjilo zagađivanje okoliša.
 
 1. Jedna trećina cjelokupne potrošene energije se koristi u domaćinstvima, a trećina ukupno potrošene vode se koristi za ispiranje toaleta.
 
 1. Pravi razlog da počnete sa reciklažom je informacija da svaka tona recikliranog papira spasi 17 stabala od rušenja.
 
 1. Svake godine, otprilike pet miliona tona nafte završi u okeanima gdje negativno utječe na biljni i životinjski svijet, što ima posljedice i na ljude.
 
 1. Ako reciklirate aluminij, potrošit će se 90% manje energije nego za proizvodnju novog
 
 1. Četiri litre motornog ulja zagađuju milione litara vode.
 
 1. Usljed nekontrolisanog ribarenja, neke riblje vrste su smanjene na čak jednu desetinu nekadašnjeg broja.
 
 1. Ako niste do sada, počnite reciklirati papir jer je za recikliranje papira potrebno 64% manje energije nego za proizvodnju novog.
 
Postoji mnogo malih stvari koje možete uraditi svakodnevno, a pomažu očuvanju planete. Ukoliko sortirate otpad po njegovom nastanku, to Vam neće oduzeti mnogo vremena, a na taj način činite dobro za sebe i druge. Kante za sortiranje otpada iz naše ponude pogledajte OVDJE.

 

Kante za sortiranje smeća iz naše ponude

 


HIG Kanta za sortiranje smeća plastična 80 litara – PLASTIKA

Žute kante služe za odlaganje plastične ambalaže.
U iste možete odlagati:
 • Plastičnu ambalažu, plastične boce od pića i prehrambenih proizvoda (voda, sok, jogurt, mlijeko, sladoled i sl.)
 • Ambalažu od sredstava za čišćenje i ostale predmete od plastike (čepove, platične tanjire, čaše, vrećice, plastično posuđe)
 • Sve vrste tvrde plastike (plastične bačve, kante, gajbe)

U žute kante ne smijete odlagati sljedeće:
 • Plastičnu ambalažu onečišćenu opasnim tvarima
 • Ostali komunalni otpad
 • Nečistu i neopranu ambalažu

Kantu za sortiranje plastike možete pogledati OVDJE.
 

HIG Kanta za sortiranje smeća plastična 80 litara – PAPIR

Plave kante služe za prikupljanje papira i kartona.
U iste možete odlagati:
 • Novine, časopise, kataloge, sveske i knjige
 • Papir za printanje, pisma
 • Karton, kartonske kutije i višeslojnu ambalažu (ambalaža za mlijeko i druge napitke)

U plave kante ne smijete odlagati: i
ndigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir, zauljeni i prljavi papir

Kantu za sortiranje papira možete pogledati OVDJE.
 

HIG Kanta za sortiranje smeća plastična 80 litara - ORGANSKI OTPAD

Smeđe kante služe za biootpad. U iste možete odlagati sljedeće:
 • Ostatke hrane (voće, povrće, salate, kafu, ostatke hljeba)
 • Vrtni ili zeleni otpad (opalo lišće, grančice, travu i male količine ostalog biootpada)

U smeđe kontejnere ne smijete odlagati sljedeće:
 • Ostatke termički obrađene hrane, meso, ribu, kosti, kožu, mliječne proizvode, ulje i masti
 • Ambalažu (kartonsku, staklenu, plastičnu)
 • Gume, opasni otpad, obojeni i lakirani drveni otpad, odjeću, cigarete i dr.

Kantu za sortiranje organskog možete pogledati OVDJE.

 

HIG Kanta za sortiranje smeća plastična 80 litara - MIX

Tamnoplave kante služe za odlaganje otpada koji ne pripada u ranije navedene kategorije. Nakon što smo odvojili sav koristan otpad, u tamnoplavu kantu odlažemo: vlažne maramice, vatu, zamašćene krpe i papire, spužve, gume, sadržaj vrećice iz usisivača i slično.

Kantu za sortiranje mix otpada možete pogledati OVDJE.
 
Podijeli na:

Povezani članci

blog-image
R&S odbojka na snijegu 2019

Na olimpijskoj planini Bjelašnici je 9. februara održan turnir “R&S odbojka na snijegu 2019”. Vodeći se sloganom “...

blog-image
Opremanje Ureda za podršku studentima UPS

U sklopu Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, na adresi Zmaja od Bosne broj 8 (u sklopu CAMPUS-a), svečano je otvoren ...