Klasifikacija zaštitnih maski


*

N95, P1 ili FFP1? Ovo su neke od oznaka na zaštitnim maskama, a mnogi ne znaju šta se iza njih krije. Da li Vi razumijete oznake kojima se vrši klasifikacija zaštitnih maski?

Vjerovatno ste pri kupovini maski za lice vidjeli različite nazive na samim maskama ili na njihovim ambalažama, te ste tražili objašnjenje. U nastavku ćemo Vam pisati o klasifikaciji zaštitnih maski za lice.

Nivo filtracije zaštitne maske zasniva se na tome u kojem postotku će ona smanjiti prolaz čestica veličine 0,3 mikrometra. Postoji nekoliko često korištenih regulatornih standarda koji se koriste za klasifikaciju zaštitnih maski u svijetu. Prema nivou filtracije, postoje tip I (nivo filtracije veći od 94%), tip II I III (nivo filtracije veći od 98%).

Sjedinjene Američke Države koriste oznaku N sa dvocifrenim brojem (N95, N99 I N100). U skladu sa kineskim standardima, nivo filtracije se označava slovima KN sa dvocifrenim brojem (KN95, KN99). Kada je riječ o Australiji i Novom Zelandu, korištene oznake su slovo P i jednocifreni broj (P1, P2 I P3). Za razliku od ovih država, Europska unija koristi slova “FFP” i jednocifreni broj (FFP1, FFP2 i FFP3).

Ako bismo uporedili važeće standarde i izvršili pregled nivoa filtriranja, mogli bismo zaključiti da zaštitne maske sa sljedećim oznakama imaju isti nivo filtriranja koji iznosi više od 94%: N95, KN95, P2 i FFP2. Također, oznake N99, KN99, P3 I FFP3 su ekvivalentne po nivou filtriranja čestica veličine 0,3 mikrometra (više od 98%).
 

Pravila za korištenje zaštitne maske

Maska za lice je kontaminirana za vrijeme i nakon upotrebe, zbog toga je važno da se pridržavate sljedećih koraka:

  • Operite ili dezinficirajte ruke prije stavljanja maske
  • Masku ne dodirujte prstima/rukama
  • Maska mora biti postavljena pričvršćivanjem trake iza ili vezanjem trake ispod i iznad uha, bez da se remenje presijeca
  • Maska se nosi tako da pokriva nos, usta i bradu i mora biti što bliže obrazu
  • Sponku na nosu trebate prilagoditi obliku Vašeg nosa, da bude što bliže nosu
  • Za vrijeme i nakon korištenja maske, masku ne smijete objesiti oko vrata ili podići na čelo
  • Za vrijeme upotrebe maske, istu nemojte dodirivati, a ako je dotaknete, operite ili dezinficirajte ruke
  • Prije i nakon uklanjanja maske operite ili dezinficirajte ruke
  • Upotrijebljene i odstranjene jednokratne maske nemojte koristiti ponovo

 

Podijeli na:

Povezani članci

blog-image
Nova kategorija: Zaštitna oprema i medicinska sredstva

Sa pojavom virusa SARS-CoV-2 i pandemije Covid-19, u kratkom periodu se stvorila potreba za velikom količinom zaštitne opreme namijenjen...

blog-image
Značaj zaštitne opreme u radnom okruženju

Mnogi poslovi podrazumijevaju izloženost različitim opasnostima tokom radnog dana. U slučaju kada nije moguće ukloniti određene opasnosti, ili ih...