Značaj zaštitne opreme u radnom okruženju


*

Mnogi poslovi podrazumijevaju izloženost različitim opasnostima tokom radnog dana. U slučaju kada nije moguće ukloniti određene opasnosti, ili ih smanjiti tehničkim ili organizacijskim mjerama, potrebno je koristiti adekvatnu zaštitnu odjeću. Na osnovu rizika, karakteristika mjesta rada, okolnosti i različitih uslova u kojima radnik obavlja određeni posao, utvrđuje se vrsta zaštitne opreme. Kako bi osigurali da zaštitna oprema u potpunosti ispunjava sve uslove koji su potrebni da bi tijelo bilo adekvatno zaštićeno, proizvođači zaštitne opreme su obavezni da zadovolje propisane uslove kvalitete zaštitne opreme.

Zaštitne maske za lice se koriste u različitim situacijama i u različite svrhe, zbog čega se razlikuju i njihove funkcije. Naprimjer, zaštitne maske se koriste u industrijskim postrojenjima zbog oslobađanja sitnih čestica i otrovnih kapljica. Medicinsko osoblje koristi maske za izbjegavanje kontaminacije pacijenata. Funkcija maski u ovom slučaju je višestruka jer one također štite radnike od zaraze od strane pacijenata. Za vrijeme epidemija i pandemija, maske se nose iz oba razloga, jer zaštita sprječava širenje virusa na druge, kao i unošenje virusa u vlastiti organizam.

Kad dišemo, govorimo, kašljemo ili kišemo, oslobađa se velika količina kapljica iz sluznica nosa i usta. Većina je veličine između 0,5 µm i 12 µm, a posebno veće sadrže mikrobe. Kapljice sa mikrobima se šire po zraku i dospijevaju na kožu, sluznicu i očne kapke osoba u blizini, a dospijevaju i na različite površine gdje bakterije mogu preživjeti duže vrijeme. Kada se uhvate za te površine, mikroorganizmi se mogu prenijeti putem Vaših ruku na sluznicu nosa ili usta, odnosno oči, nakon čega ulaze u Vaše tijelo.

Izloženost različitim hemikalijama i spojevima na poslu može imati dugoročne posljedice na Vas. Svaka tvar, bila korozivna ili ne i bilo koji materijal, oštar ili ne, može biti opasan za Vaše tijelo, naročito za Vaše oči.

Zaštitna odjeća je zapravo sistem podrške koji Vaš posao od Vas zahtijeva. Ona će osigurati da fizički rizik bude minimalan. Kako bi poslodavci osigurali ugodan i bezbjedan rad svojim zaposlenicima, potrebno im je osigurati odgovarajuću zaštitnu opremu koja će obezbjediti rad u sigurnim uslovima. U vremenu pandemije, posebno je važno pridržavati se mjera zaštite koje podrazumijevaju nošenje zaštitne maske i na radnom mjestu, a u zavisnosti od vrste posla, i druge zaštitne opreme.

Upotreba zaštitne opreme na poslu je najbolji način da se osigurate od ozljeda, bolesti i drugih poteškoća. Čak i kada je riječ o poslovima koji traju "samo nekoliko minuta" nemojte zaboraviti zaštiti sebe!
Podijeli na:

Povezani članci

blog-image
Nova kategorija: Zaštitna oprema i medicinska sredstva

Sa pojavom virusa SARS-CoV-2 i pandemije Covid-19, u kratkom periodu se stvorila potreba za velikom količinom zaštitne opreme namijenjen...

blog-image
Klasifikacija zaštitnih maski

N95, P1 ili FFP1? Ovo su neke od oznaka na zaštitnim maskama, a mnogi ne znaju šta se iza njih krije. Da li Vi razumijete oznake ko...